Privacyverklaring

Ik ga met mijn klanten om zoals ik zelf behandeld wil worden. En dat betekent dat jij het recht hebt om te weten wat ik met jouw gegevens doe en of ik ze wel voldoende bescherm. Ik houd me dan ook strikt aan alle voorschriften beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (beter gekend als de ‘AVG’).

Bezorg jij mij jouw persoonlijke gegevens zoals je naam, mailadres, of telefoonnummer? Dan gebruik ik die data alleen om de opdracht uit te voeren die wij onderling overeen kwamen, om tegemoet te komen aan mijn wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen, en om jou de informatie te bezorgen die jou aanbelangt.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De betrokken gegevens worden verwerkt door:
Claro Communications gcv
August Van Daelstraat 47, 2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0743.683.459

Claro Communications wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Claro Communications instaat voor de correcte verwerking van jouw gegevens. Heb je hier vragen over of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan gerust rechtstreeks contact op.

Functionaris voor Gegevensbescherming:
Kathy Salden, zaakvoerder
Tel: 0485 71 71 21
kathy@clarocommunications.be

Doeleinden van de verwerking

Wanneer je een opdracht bij mij plaatst, een offerte aanvraagt, gratis content downloadt, een opleiding bijwoont, of op een andere manier contact opneemt met Claro Communications, dan verwerk ik jouw persoonlijke gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens) met respect voor jouw privacy.

Ik gebruik jouw gegevens dus alleen voor datgene dat we hebben afgesproken (het schrijven van teksten, het opmaken van een factuur, het bezorgen van informatie, enzovoort), en ik deel ze niet met een derde partij.

Heb je gratis content van mij gedownload, en heb je je daarbij akkoord verklaard om verdere tips per mail te ontvangen? Dan ontvang je vanaf dat moment mijn gratis nieuwsbrief. Wil je die liever niet meer ontvangen? Dan kun je je op elk moment uitschrijven via de uitschrijfknop onderaan elke mail. Ik schrijf je nooit in op mijn nieuwsbrief zonder jouw expliciete toestemming.

Het doorgeven van gegevens

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners. Ik maak wel gebruik van software bij de uitoefening van mijn beroep (boekhoudsoftware, tekstverwerkingsprogramma’s, nieuwsbrieftools en dergelijke), maar alleen bij leveranciers die op hun beurt de veilige verwerking van gegevens garanderen. Ik garandeer bovendien dat je gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

Hoe lang houd ik je gegevens bij?
De gegevens die ik verwerk om te kunnen voldoen aan mijn boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft. Briefingmateriaal dat ik ontvang om opdrachten te kunnen uitvoeren, houd ik na afwerking en goedkeuring van de opdracht nog maximum 1 jaar (korter kan ook) bij in mijn archief om eventuele vervolgopdrachten tot een goed einde te kunnen brengen.

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens

Ik licht graag even toe welke rechten je hebt wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage:
  je hebt het recht om inzage te vragen in jouw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
 • Recht op verbetering:
  je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
 • Recht op beperking van de verwerking:
  je hebt het recht me te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot je gegevens opnieuw correct zijn.
 • Recht om vergeten te worden:
  je mag vragen dat ik jouw gegevens wis, wanneer ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
 • Recht op overdracht van gegevens:
  je hebt het recht de gegevens die ik over jou heb ontvangen op te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar:
  Ontvang je mijn gratis nieuwsbrief en wil je die liever niet meer ontvangen? Dan kun je je op elk moment uitschrijven via de uitschrijfknop onderaan elke mail of per mail aan kathy@clarocommunications.be. Ik geef zo snel mogelijk gevolg aan je verzoek en verwittig je wanneer ik de gevraagde handeling heb uitgevoerd.

Klachten?

Heb je toch nog een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, en heb je het gevoel dat ik als Claro Communications daar niet afdoend op geantwoord heb? Dan heb je het recht de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).